Solenergi, solceller, solpaneler

Små men stora

Som energispecialister har vi kvalificerad kunskap om och erfarenhet av både komplexa utmaningar och installationer och erbjuder helhetslösningar och planer för bättre och mer effektiv energianvändning. Ledord för oss är enkelhet, effektivitet och erfarenhet.

Vi är ganska små till antalet anställda med 20 stycken i bolaget, men har stor och gedigen erfarenhet av många olika typer av projekt. Allt från en enklare installation i några få fastigheter till mer komplexa lösningar för en total energimix av flera olika förnyelsebara lösningar och vanlig el.

Att testa och utveckla nya lösningar gör vi tillsammans med kunderna tex. i ett spännande samarbete med HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg.

HSB Living Lab

Vi är stolta att vara en del av HSB Living Lab där vi testar två olika solenergilösningar för att utveckla ett hållbart boende. Vi har solpaneler på taket men också en lösning för fasaden.

HSB Living Lab är ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö där elever och forskare på Chalmers i Göteborg bor och lever för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi.

HSB Living Lab Chalmers Solfasad
Johan Seeman

Johan Seeman, VD Merasol i en kommentar om att ingå i soltechkoncernen:

– Vi är glada och stolta över att ingå i Soltechkoncernen från 2020. Vi är säkra på att detta kommer att ge oss de resurser vi behöver inom produkter, finans, marknadsföring m.m. för att uppnå våra högt ställda mål framöver.

Vi leder vägen

Kontakta oss för att göra din fastighet mer självförsörjande, billigare i drift och till en del av morgondagens hållbara samhälle.