Merasol grundades 2013 i Göteborg

Merasol AB startade 2013 av Johan Seeman och Stefan Jennefalk som  fortfarande är huvudägare i bolaget.

Båda har en passion för hållbarhet och miljö, lönsamma investeringar som kommer kunderna till gagn och en nyfikenhet på utveckling och nya lösningar.

Stefan har under många år arbetat med hållbara lösningar inom förnyelsebar energi och har en passion för miljö och det marina livet som dykare. Johan har lång erfarenhet av solenergi och solceller och har drivit företag i branschen genom åren.

Merasol har idag 20 anställda.

Solceller på tak
VD koncern Soltech

Soltech förvärvar 60 % av aktierna i solenergiföretaget Merasol AB

Merasol är sedan 2019 Soltechs första dotterbolag i Göteborgsregionen och bolaget har en ambition att utvecklas geografiskt på några års sikt.

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 19 december 2019 tecknat avtal om förvärv av 60 % av aktierna i solenergiföretaget Merasol AB (Merasol) med tillträde 2 januari 2020.

Vi vägleder dig gällande kompletta solenergilösningar

Kontakta oss för att lära dig mer om solens kraft och hur vi och våra produkter kan göra din fastighet mer självförsörjande, få lägre driftskostnader och bli en del av morgondagens hållbara samhälle.