Solenergi, solpaneler solceller

Sälj överskottsel och tjäna pengar som microproducent

Sälj din överskottsel på sommaren, köp tillbaka den på vintern! Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller så har du från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Läs mer om att bli microproducent

Microproducent

Microproducent

Elkostnadsbesparingar och intäkter genom solenergi

Spara samtidigt som du får betalt! Med solenergi sparar du inte bara pengar i form av att du minskar dina elinköp. En besparing som blir större med åren då elpriset går upp. Du kan dessutom sälja ditt överskott av solenergi och få ersättning. En ersättning som också går upp när elpriset går upp.

Läs mer om besparing och intäkt

Besparing och intäkt

Besparing och intäkt

Solenergi, solceller, solpaneler
Solenergi, solceller, solpaneler

Med solenergi får du sänkt elkostnad på över 60%

Hälften av den producerade elen används själv och hälften säljs ut på nätet (normal fördelning). Det som säljs ger i dagsläget mer ersättning även om mängden el som går att båda håll är densamma.

Läs mer om ekonomi och energi

Ekonomi och energi

Ekonomi och energi

Återbetalningstid vid installation av solenergi

En investering i solenergi innebär förenklat att du förbetalar all den framtida el som produceras av anläggningen. När anläggningen är betald har du gratis el och väljer du komponenter av bra kvalitet har den knappt några driftskostnader att ta hänsyn till. Med ett bra system ligger avskrivningstiden på under 10 år i de flesta fall kan man räkna med kortare avskrivningstid.

När andra får se sitt elpris gå upp sitter du i en bra sits. Du slipper köpa el som blir dyrare och du får bättre betalt för elen du säljer till elbolaget.

Läs mer om återbetalningstid

Återbetalningstid

Återbetalningstid

Solenergi, solceller, solpaneler
Solenergi, solceller, solpaneler

Solcellsbidrag med stödnivå upp till 30% för företag

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Läs mer om solcellsbidrag

Solcellsbidrag

Solcellsbidrag

Vi vägleder dig gällande sollcellsbidrag, skattereduktion som mikroproducent, projektering samt installation av solpaneler

Kontakta oss på MeraSol - Vi hjälper dig med ekonomifrågor, projektering och installation inom solenergi